Z roku na rok coraz więcej Polaków zajmuje się poszukiwaniem skarbów. Wskazać należy, iż w obrębie lasów państwowych z powodzeniem można znaleźć wiele ciekawych przedmiotów sprzed obu wojen światowych. Należy mieć jednak na uwadze, iż prowadzenie prac wydobywczych w tym zakresie wymaga specjalnego pozwolenia. Ponadto nawet prowadząc poszukiwania na terenie własnej nieruchomości powinno uzyskać się zezwolenie właściwego miejscowo starosty.

Należy również pamiętać o konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu, jakim bez wątpienia jest wykrywacz metali. Takie narzędzie emituje fale, które po zderzeniu z metalowym przedmiotem powracają do urządzenia. Wykrywacz metali to relatywnie droga inwestycja, dlatego warto odpowiednio wcześnie zacząć na niego zbierać środki pieniężne. Nie jest dobrym rozwiązaniem korzystanie z urządzeń, które są używane. Ich jakość może pozostawiać wiele do życzenia, a nadto niezwykle trudno uzyskać jest zezwolenie na eksplorację takiej maszyny.

Poszukiwacze skarbów często zastanawiają się, jaki wykrywacz metali wybrać

wykrywacz metali

W tym celu warto udać się do specjalistycznego sklepu, w którym sprzedawane są akcesoria dla archeologów. Nie bez znaczenia pozostaje zasięg takiego urządzenia. Najbardziej wydajne są wykrywacze metalu, które pozwalają na precyzyjne określenie lokalizacji przedmiotu na dużej głębokości. Oczywiście w przypadku, gdy dana osoba nie dysponuje technologią do kopania dużych odwiertów, zdecydowanie lepiej jest wybrać prosty wykrywacz metalu, który określa lokalizację na głębokości nie większej niż trzy metry.

W takim przypadku odpowiedniej wielkości dół można wykopać ręcznie – przy użyciu tradycyjnej łopaty. Natomiast osoby, które dysponują odpowiednimi technologiami, z powodzeniem mogą prowadzić prace wydobywcze na większej głębokości. Ponadto warto, aby urządzenie dokładnie wskazywało, gdzie należy kopać. Tym samym warto przetestować wykrywacz metali na własnej działce. Jeżeli okaże się, że urządzenie działa sprawnie i bez zarzutu, nie jest konieczne jego zwracanie do sklepu.

Istotną kwestią wydaje się być nabycie prawa własności do znalezionych dóbr. Przepisy w tym zakresie ulegały w ostatnich latach bardzo poważnym zmianom. Najbardziej klarowna sytuacja występuje wtedy, gdy poszukiwacz znalazł skarb na własnej działce. Wówczas może cieszyć się przedmiotem, który leżał głęboko zakopany w ziemi. Trzeba mieć jednak na uwadze przepisy odnoszące się do prawa kopalnianego.

Prawo własności działki rozciąga się do pewnej głębokości terenu, dlatego w sytuacji, gdy linia demarkacyjna została przekroczona, niezbędne jest zgłoszenie tego faktu do właściwego organu. Na ogół w takiej sytuacji to Skarb Państwa przejmuje wydobyty skarb. Jednocześnie, niezależnie od lokalizacji danego przedmiotu, gdy okaże się, że jest on materiałem archiwalnym lub zabytkiem, właściwe miejscowo starostwo powiatowe zyskuje prawo własności do tego dobra. Jest to regulacja niekorzystna dla poszukiwaczy, jednakże zaniechanie zgłoszenia takiej ewentualności może poskutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

złota moneta

Inaczej sytuacja wygląda wtedy, gdy łowca skarbów znalazł cenną rzecz na posesji należącej do pomiotu trzeciego. W takim przypadku sprzedaż znalezionego przedmiotu powinna nastąpić w drodze licytacji. Uzyskana w ten sposób suma podlega ścisłemu podziałowi. Znalazca może otrzymać jedynie połowę tej kwoty. Pozostała część zasila budżet właściciela działki.

Ważne jest również, aby dysponować odpowiednim pozwoleniem na przeprowadzenie prac, które jest udzielane przez właściciela nieruchomości. Jakiekolwiek ingerowanie w jego prawo wymaga jego precyzyjnie wyrażonej zgody. Także w tym przypadku, gdy okaże się, że znaleziona rzecz to zabytek, staje się ono własnością Skarbu Państwa. Wówczas możliwe jest ubieganie się o stosowną rekompensatę. Niestety, organy władzy publicznej rzadko decydują się na przyznanie nagrody za znalezienie rzeczy, która ma bardzo dużą wartość historyczną lub kulturową zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułJaki monitor
Następny artykułJakie kolory do sypialni

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here